ฝัน

posted on 13 Jan 2015 18:52 by hornbeam
ยังคงฝันถึงอยู่ ทั้งทั้งที่ไม่เจอนานแล้ว
 
ทั้งทั้งที่ ไม่น่าจะฝันถึงแล้ว
 
ทั้งทั้งที่ ไม่ได้นึกถึงแล้ว
 
แล้วทำไม ยังเจอในฝัน
 
ไม่อยากฝันอีกแล้ว ไม่อยากเจอแม้ในฝัน
 
หรือว่าที่จริงแล้ว ฉันยังไม่ลื