คืนนี้

posted on 24 Sep 2013 22:10 by hornbeam
คืนนี้ เป็นอีกคืนที่คิดถึงคุณ
 
และมันก็เหมือนกับทุกทุกวัน ทุกทุกคืน ที่เป็นมา
 
ฉัน ไม่เคยพยายามให้เลิกคิดถึง
 
เพราะรู้ดี ไม่มีใครห้ามความคิดถึงได้
 
ไม่มีใครทำให้เราเลิกคิดถึง ใคร
 
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าการที่ฉัน คิดถึงอยู่อย่างนี้
 
มันคือความรัก หรือแค่ความผูกพัน
 
ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น
 
รู้แค่ว่า คิดถึงคุณ คนเดียว

Comment

Comment:

Tweet