ณ วันนี้แม้ว่าเรื่องราวได้เปลี่ยนไปมากมาย
 
ณ วันนี้แม้ว่าเราไม่ได้อยู่ชิดเคียงใกล้
 
ณ ที่แห่งนี้ภายในใจ ยังรู้สึกเช่นเดิม
 
 
 
--เพราะความสุขของคนบางคน คือการได้คิดถึงคนอีกคน เท่านั้นเอง--
 
 

Comment

Comment:

Tweet